ME RTU

Podatkovni vmesnik med oddaljeno napravo in nadzornim centrom

Pri lokacijsko oddaljenih in razpršenih procesih se pogosto znajdemo s problemom vzpostavitve komunikacije z nadzornim centrom in med procesi samimi. RTU enota (Remote Terminal Unit – oddaljena zaključna enota) implementira odprto-standardne protokole in omogoča povezljivost terenske naprave z nadzornim centrom preko mobilnega omrežja.

Funkcija
Enota ima vgrajen 4G LTE modem, ki zagotavlja komunikacijsko povezavo med nadzornim centrom in oddaljenim sistemom. Uporabnik lahko priključi tudi radijski modem preko USB vhoda, uporabljeni protokoli pa omogocajo povezljivost med napravami in sistemi različnih proizvajalcev.

Functionality
DNP3 connectivity DNP3 slave Level 2
Ethernet, Serial (via USB to RS232 converter)
IEC 60870-5-101/104 connectivity IEC 60870-5-101/104 slave support
IEC 60870-5-104 master to IEC 60870-5-104 slave gateway
IEC 61850 connectivity IEC 61850 Client to IEC 60870-5-104 slave gateway
PLC iQ-F/Q/L series connectivity L series and Q (SN11012 or later): Socket communication
Q (before SN11012): Fixed Buffer communication
iQ-F series: Socket communication
SMS messaging BFM value triggered SMS message with dynamic values in text
Time synchronization User defines where the time synchronization should be made from. Options are: PLC, SNTP servers, DNP3 or IEC 60870 Master (Controlling) stations.
Integrated I/Os 2 module digital inputs and 2 module digital outputs used as an expansion for the PLC IOs
Online PLC programing and monitoring Online PLC programing and monitoring via cellular or local network
Communication channels
  • Ethernet (10/100)
  • Cellular network (GPRS/EDGE/UMTS/LTE)
  • USB Host (type A)
File transfers FTP, SFTP
PPP PPP for serial/USB modem connections
IT functionality DNS, DDNS, SNMP, HTTP
VPN functionality For secure communications

Učinki
10 % manjša poraba energije zaradi učinkovitejšega nadzora, 15% manj zastojev na oddaljenih napravah in 20 % zmanjšanje stroškov  upravljanja zaradi oddaljenega nadzora.

Področja uporabe
Nadzor in upravljanje oddaljenih sistemov: vodovodi, plinovodi in naftovodi, transformatorske postaje, preklopne postaje, cestni predori in čistilne naprave.

Download flyer

Download user’s manual

Download Installation Manual

Firmware version 3.34

Windows command line configuration upload/download tool

EC Declaration of Conformity CE

Download OpenVPN ME-RTU HUB

Download ME-RTU + Adroit MAPS DNP3 FX3G Pumping station Demo

Download ME-RTU + Adroit MAPS DNP3 FX5U Pumping station Demo

 

SODELUJMO!

Univerzalne rešitve na področju računalniškega vodenja v energetiki in industriji, ki bi ustrezala vsem podjetjem, ni! Ker je naročnik naš partner in ker sodelujemo s podjetji iz različnih panog, razumemo vaše potrebe in znamo izdelati vam prilagojeno rešitev.

Kontaktirajte nas