Upravljanje odjema v pametnih omrežjih

V izogib nezanesljivosti oskrbe, kot so delne zatemnitve ali izpadi električne energije v času električnih konic oz. povečane porabe električne energije, sistemski operaterji prenosnih in distribucijskih sistemov tradicionalno povečujejo proizvodnjo električne energije z gradnjo novih elektrarn in prenosnih poti. Podobna cenovna negotovost je prisotna na trgu prodaje in nakupa električne energije.

KIBERnet

Kot alternativo in komplementarno rešitev novim investicijam sistem KIBERnet predstavlja rešitev za prilagajanje odjema. Na podlagi zajema in spremljanja podatkov o porabi električne energije sistem avtomatsko odklaplja določena bremena (ali aktivira razpršene vire) in tako omogoča optimalno uravnavanje porabe in dobave z zagotavlajnjem finančnih prihrankov vsem ciljnim skupinam uporabnikov.

Sistem KIBERnet omogoča, da uporabniki z aktiviranjem fleksibilnosti lastne porabe in proizvodnje električne energije postanejo aktivni uporabniki pametnih omrežij v dobrobit vseh deležmnkov na trgu z električno energijo.

PeakEMS

Sistem PeakEMS (Peak Energy Management System) je namenjen porabnikom/proizvajalcem električne energije in ponuja:

  • izravnavanje električnih konic z izklapljanjem in prerazporejanjem bremen,
  • optimalno vodenje lastnih virov za proizvodnjo električne energije,
  • optimalno (časovno prerazporejanje) vodenje energetsko intenzivnih procesov,
  • nadzor in vodenje kompenzacije jalove moči,
  • nadzor nad potrošnjo električne energije in nad stanjem električnih bremen.

Sisteme PeakEMS je možno implementirati v najrazličnejših industrijskih okoljih, njegove postavitve pa so prisotne v kovinsko predelovalni, lesno predelovalni, tekstilni, steklarski, papirni, gumarski, prehrambeni in drugih industrijah.

Sistem Peak EMS je modularen in izvedljiv tako samostojno, kot tudi del sistema za upravljanje z energijo inEIS.

SODELUJMO!

Univerzalne rešitve na področju računalniškega vodenja v energetiki in industriji, ki bi ustrezala vsem podjetjem, ni! Ker je naročnik naš partner in ker sodelujemo s podjetji iz različnih panog, razumemo vaše potrebe in znamo izdelati vam prilagojeno rešitev.

Kontaktirajte nas