Strojegradnja

Inea izvaja konstruiranje in izdelavo specialnih strojev, linij in naprav. Gre za namenske proizvodne ali testirne stroje, ki jih ni mogoče dobiti na trgu ali pa so zaradi različnih razlogov zelo dragi. Stroji imajo vgrajeno veliko inovativnih rešitev, ki omogočajo kratek takt operacij, veliko natančnost in ponovljivost. Že pri konstruiranju sledimo cilju čim enostavnejšega vzdrževanja z majhnimi stroški.

Nekatere naprave so za potrebe izdelave celovitih linij, kjer z izdelanimi napravami komplementiramo komponente nabavljene na trgu (roboti, ipd.). Take komponente so npr. robotska prijemala in transportni sistemi.

Razvitih imamo nekaj standardnih podsklopov, preizkušenih v večletnem delovanju, kot npr. prevzemnik palet, ki lahko trajno deluje pri temperaturi minus 20°C.

Vgrajena oprema je kvalitetna oprema svetovno priznanih proizvajalcev. Proizvedeni deli so iz kvalitetnih materialov izdelani na preciznih CNC strojih.

Imamo montažno halo, kjer vsak stroj pred predajo naročniku sestavimo in stestiramo. Pred dobavo skupaj z naročnikom izvedemo test in prevzem pri proizvajalcu. To omogoča hiter zagon stroja pri naročniku.

Primeri vpeljanih rešitev

SODELUJMO!

Univerzalne rešitve na področju računalniškega vodenja v energetiki in industriji, ki bi ustrezala vsem podjetjem, ni! Ker je naročnik naš partner in ker sodelujemo s podjetji iz različnih panog, razumemo vaše potrebe in znamo izdelati vam prilagojeno rešitev.

Kontaktirajte nas