ETA Cerkno: Spremljanje, nadzor in vodenje rabe energije

Družba ETA Cerkno, članica skupine E.G.O., proizvaja električne grelne in regulacijske elemente. V proizvodnem segmentu električnih grelnih plošč je vodilni svetovni, v segmentu kapilarnih termostatov pa vodilni evropski proizvajalec. Proizvaja tudi izdelke iz sive litine in tehnološko opremo za avtomatizacijo različnih proizvodnih procesov ter orodja za štancanje.

Poslovni izziv

Na globalnem trgu lahko uspešno deluje le podjetje, ki minimizira svoje stroške, hkrati pa proizvaja kvalitetne izdelke. Raba energije je eden od pomembnih stroškov, še posebno v energetsko intenzivnem podjetju kot je ETA Cerkno. Poslovni izziv je predstavljalo spremljanje proizvodnje in rabe energije, njeno optimiraje ter s tem nižanje rabe in stroškov za energijo. Znano je bilo, da je pomemben strošek, ki se ga da znižati obračunska moč v odjemu električne energije iz elektroenergetskega omrežja.

Razlogi

  1. Nižanje stroška in rabe energije na ravni izdelka.
  2. Zagotavljanje kvalitetne dobave energije.
  3. Spremljanje rabe in proizvodnje energije, kar omogoča nadaljnje optimiranje na energetskem in tehnološkem področju.
  4. Nadzor nad izstavljenimi računi dobaviteljev energije.

Zmožnosti in rešitev

  1. Vgradnja sistema za spremljanje in nadzor proizvodnje in rabe energije.
  2. Vgradnja sistema za izravnavanje konic.

Podjetje Inea d.o.o. je s sistemom sistemom spremljanja in vodenja energetskih tokov vzpostavilo rešitev za spremljanje, nadzor in vodenje rabe energije, s katero je družba ETA Cerkno znižala stroške za dobavljeno energijo.

Rezultati

  1. Znižanje obračunske moči za 20 %.
  2. Zmanjšanje rabe energije za 5 %.
  3. Zmanjšanje stroškov energije s spremljanjem računov dobaviteljev energije za 5 %.

SODELUJMO!

Univerzalne rešitve na področju računalniškega vodenja v energetiki in industriji, ki bi ustrezala vsem podjetjem, ni! Ker je naročnik naš partner in ker sodelujemo s podjetji iz različnih panog, razumemo vaše potrebe in znamo izdelati vam prilagojeno rešitev.

Kontaktirajte nas