Kolektor ATP: Planiranje proizvodnje za višanje produktivnosti

Rešitev za planiranje proizvodnje s katero so izboljšali doseganje dobavnih rokov, zvišali nivo produktivnosti proizvodnje in skrajšali čas, potreben za planiranje.

Situacija

Kolektor ATP, d. o. o., del skupine Kolektor, z več kot 50 letnimi izkušnjami razvija, proizvaja in trži izdelke iz termoplastov. Omenjeno dejavnost družba uresničuje s programom avtomobilske plastike za različne svetovne proizvajalce.

Poslovni izziv

Podjetje si je želelo boljšo stroškovno učinkovitost, nov zagon za nove produkte in nadaljnjo, še hitrejšo rast podjetja. Glavna dva izziva, s katerimi so se srečevali, sta bila doseganje dobavnih rokov in zvišanje nivoja produktivnosti proizvodnje.

Razlogi

  1. Neobvladovanje hitrih sprememb v velikem številu razdrobljenih naročil,
  2. velik nabor uporabljenih orodij (650-700) in različnih artiklov (več kot 1000),
  3. premajhen planski horizont.

Zmožnosti in rešitev

Želeli so rešitev za:

  1. učinkovito zazporejanje delovnih operacij, ki bi ga povezali z obstoječima sistemoma ERP in MES,
  2. razbremenitev planerja proizvodnje, da bi bil zmožen planirati proizvodnjo v planskem horizontu,
  3. zagotavljanje pravočasnih dobav.

Podjetje Inea d.o.o. je s svetovno priznanim orodjem Preactor (zdaj Siemens Opcenter APS) vzpostavilo rešitev za razporejanje proizvodnje, s katero je podjetje Kolektor ATP izboljšalo doseganje dobavnih rokov, dobilo boljši pregled nad zasedenostjo proizvodnje in skrajšalo čas, potreben za pripravo plana.

Rezultati

  1. Zmanjšanje časa, potrebnega za planiranje, za 60% – planer ima tako več časa za ostale zadolžitve.
  2. Zmanjšanje nastavitvenih časov za 20% – manj menjav orodij in granulata.
  3. Izboljšanje pravočasnih dobav za 30% – večje zadovoljstvo kupcev.

»V industriji plastike so spremembe v naročilih nekaj vsakdanjega, zato je hitro odzivanje nanje nujno. Ker stari sistem tega ni omogočal, smo poskusili več rešitev, vendar je bil Preactor preprosto najboljši.« Jordan Lapajne, planer

SODELUJMO!

Univerzalne rešitve na področju računalniškega vodenja v energetiki in industriji, ki bi ustrezala vsem podjetjem, ni! Ker je naročnik naš partner in ker sodelujemo s podjetji iz različnih panog, razumemo vaše potrebe in znamo izdelati vam prilagojeno rešitev.

Kontaktirajte nas