LIP Bled: Razporejanje proizvodnje za doseganje dobavnih rokov

Rešitev za razporejanje proizvodnje s planskim orodjem Preactor (zdaj Siemens Opcenter APS), s katerim je podjetje LIP Bled skrajšalo čas za izdelavo plana, izboljšalo doseganje dobavnih rokov, skrajšalo proizvodni proces in zagotovilo pregled nad zasedenostjo proizvodnje.

Podjetje LIP Bled, d.o.o. je moderno podjetje z več kot šestdesetletno tradicijo na področju lesne industrije. Uvršča se med 20 največjih evropskih proizvajalcev notranjih vrat in je največje podjetje za predelavo lesa v Sloveniji ter največji izvoznik v sektorju lesne panoge.

Podjetje je želelo obvladovati pester proizvodni proces, vendar to z orodji, ki so jih uporabljali ni bilo možno. Glavna dva izziva, s katerimi so se srečevali, sta bila zagotavljanje izdelave v potrjenih rokih in optimizacija stroškov proizvodnje.

Razlogi

  1. pogoste nastavitve na strojih,
  2. veliko število naročil, pri čemer je večina samo za en kos,
  3. kompleksno planiranje, ki mora med drugim upoštevati tudi do 7 lastnosti izdelkov.

Zmožnosti in rešitev

Potrebovali so rešitev za:

  1. učinkovito razporejanje delovnih operacij, ki bi ga povezali z obstoječima sistemoma ERP in MES,
  2. doseganje čim krajših izdelavnih rokov (skrajšanje proizvodnega procesa),
  3. optimizacijo nastavitvenih časov.

Podjetje Inea je s planskim orodjem Preactor vzpostavilo rešitev za razporejanje proizvodnje, s katero je podjetje LIP Bled skrajšalo čas za izdelavo plana, izboljšalo doseganje dobavnih rokov, skrajšalo proizvodni proces in zagotovilo pregled nad zasedenostjo proizvodnje.

Rezultati

  1. zmanjšanje časa, potrebnega za planiranje za 70%,
  2. zmanjšanje nastavitev na strojih za 20%,
  3. delavci dobijo preko razvrstitve v Preactorju jasna navodila, kaj naj na določenem delovnem mestu opravijo in kdaj.

»Vodenje proizvodnje je bilo zaradi majhnih serij in različnih nastavitvenih časov praktično nemogoče. Po uvedbi Preactorja lahko rečem, da je red v proizvodnji končno vzpostavljen.«
Marjetka Pernuš, planerka

SODELUJMO!

Univerzalne rešitve na področju računalniškega vodenja v energetiki in industriji, ki bi ustrezala vsem podjetjem, ni! Ker je naročnik naš partner in ker sodelujemo s podjetji iz različnih panog, razumemo vaše potrebe in znamo izdelati vam prilagojeno rešitev.

Kontaktirajte nas