Plastoform: Sistem za razporejanje proizvodnih operacij z orodjem Preactor (zdaj Siemens OPcenter APS)

Podjetje Plastoform, d.o.o. je moderno podjetje z več kot 30 letnimi izkušnjami na področju predelave termoplastov po postopku termoformiranja. Dolgoletne izkušnje na tem področja so jih pripeljale med vodilne evropske predelovalce termoformobilnih plastičnih materialov za različne aplikacije kot so izdelki za počitniška vozila in prikolice, avtomobilsko industrijo, kmetijsko industrijo itd.

Podjetje je želelo obvladovati proizvodni proces z veliko naročili, vendar to z orodji, ki so jih uporabljali ni bilo dovolj učinkovito. Želeli so sodobni informacijski sistem za podporo planiranja, ki bo integriran z obstoječim ERP sistemom omogočil planerju bolj učinkovito pripravo plana za daljše časovno obdobje.

INEA je s planskim orodjem Preactor vzpostavilo rešitev za razporejanje proizvodnje, s katero je podjetje Plastoform d.o.o. skrajšalo čas za izdelavo plana, izboljšalo doseganje dobavnih rokov, skrajšalo proizvodni proces in zagotovilo pregled nad zasedenostjo proizvodnje

Poudariti moramo izredno dobro sodelovanje z naročnikom tekom celega projekta. Uporabniške zahteve in tehnična rešitev sta bili podrobno prediskutirani. Čas izvedbe od pogodbe do prevzema je bil samo 9 mesecev.

Rezultati:

  • Zmanjšanje časa, potrebnega za planiranje
  • Zmanjšanje nastavitev na strojih
  • Delavci dobijo preko razvrstitve v Preactorju pregled, kaj naj na določenem delovnem mestu opravijo in kdaj.

»Po uvedbi Preactorja lahko rečem, da končno vidim v prihodnost«
Mitja Pavlič, planer

SODELUJMO!

Univerzalne rešitve na področju računalniškega vodenja v energetiki in industriji, ki bi ustrezala vsem podjetjem, ni! Ker je naročnik naš partner in ker sodelujemo s podjetji iz različnih panog, razumemo vaše potrebe in znamo izdelati vam prilagojeno rešitev.

Kontaktirajte nas