Johnson Matthey: Šaržna proizvodnja premaza za katalizatorje – Linija 7

Vodilni proizvajalec katalizatorjev Johnson Matthey, lociran v mestecu Royston v Veliki Britaniji, ki se med drugim ukvarja tudi s kemično industrijo in premazovanjem/bogatenjem katalizatorjev, je imel potrebo razširiti proizvodnjo SCRF premaza zaradi vedno večjega povpraševanja, saj le-ta ne vsebuje drage platine. Izdelava katalizatorja se začne z mešanjem kovin, kot so baker, cink, aluminijeve zlitine, razni minerali, platina, rodij, iridij in drugih aditivov z vodo. Taka gošča se nato s pomočjo podtlaka nanese v kanale keramičnega bloka, ki je narejen iz mešanice magnezija, železa in silikatnih mineralov.

Ne glede na naše bogate izkušnje v šaržni proizvodnji, je bil izziv obseg želene proizvodnje in kratki časovni okvirji, saj proces sestavlja več kot 20 enot/tankov, časa za celotno izvedbo pa je bilo manj kot leto dni.

V Inei smo uporabili že večkrat preizkušen pristop fazne logike na Allen Bradley PLK v kombinaciji s šaržnim upraviteljem Wonderware InBatch in Wonderware ArchestrA/InTouch Scada sistemom, ki smo ga tudi tokrat izboljšali z novimi funkcijami in še višjo stopnjo standardizacije. Celotna rešitev tako sledi uradno priznanim šaržnim standardom S88.

Projekt je potekal po znanih fazah, najprej zastavitev šaržnega koncepta enot, povezav, segmentov, opreme in faz, nato pa programiranje le-teh na PLK. Naš sistem vsebuje tudi simulator celotnega procesa, ki je zelo uporaben za testiranja in odkrivanje napak, uporabili pa smo ga tudi za FAT testiranje z naročnikom, sami pa ga nadalje uporabljajo za učenjem novega osebja in preizkušanje novih receptov. Vzporedno s PLK se je zgradil šaržni model in napisali testni recepti v okolju InBatch, razvili Scada prikazi procesa in napisale funkcijske specifikacije. Po uspešno zaključenem FAT testiranju se je v relativno kratkem času izvedel tudi zagon vseh naprav in procesov v tovarni. Za hitro in kvalitetno izvedbo projekta so bili javno pohvaljeni vsi sodelujoči, med drugimi seveda tudi podjetje Inea.

Proces nenehno dopolnjujejo in izboljšujejo, ne glede na to, da je nov, zato konstantno sodelujemo z naročnikom. V bližnji prihodnosti so možne tudi razširitve, kjer bomo z veseljem ustrezno nadgradili proces.

jm2

SODELUJMO!

Univerzalne rešitve na področju računalniškega vodenja v energetiki in industriji, ki bi ustrezala vsem podjetjem, ni! Ker je naročnik naš partner in ker sodelujemo s podjetji iz različnih panog, razumemo vaše potrebe in znamo izdelati vam prilagojeno rešitev.

Kontaktirajte nas