Izvedba energetskih postrojenj na ključ

Strokovnemu pregledu obstoječega energetskega sistema, vključno s potrebnimi meritvami energetskih tokov, sledi predstavitev možnih rešitev za optimizacijo sistema naročniku. Glede na tehnološke zahteve skupaj z naročnikom izberemo najustreznejšo rešitev.

Ekipa izkušenih strojnih, elektro in računalniških inženirjev zagotavlja kakovostno in pravočasno izvedbo projektov, uvajanje ekipe naročnika za uporabo sistema ter poskrbi za vzdrževanje sistema v njegovi življenjski dobi. S sistematskim delom, na osnovi izkušenj in uporabe novih znanj ter v tesni povezavi s tehnološkimi partnerji, uspešno dosegamo učinke, ki smo jih predvideli v naših ocenah izvedljivosti, študijah in investicijskih dokumentacijah.

Primeri sistemov:

  • Kogeneracije – SPTE
  • Trigeneracije
  • Izkoriščanje odpadne toplote

SODELUJMO!

Univerzalne rešitve na področju računalniškega vodenja v energetiki in industriji, ki bi ustrezala vsem podjetjem, ni! Ker je naročnik naš partner in ker sodelujemo s podjetji iz različnih panog, razumemo vaše potrebe in znamo izdelati vam prilagojeno rešitev.

Kontaktirajte nas