inGenious View – energetski monitoring

Sistem za spremljanje energetskih tokov je orodje energetskega managerja za celovit nadzor nad rabo energije v podjetju.

Inea za spremljanje in optimizacijo energije ponuja programski paket inGenious View.

Prednosti sistema inGenious View so enostavna uporaba in možnost prilagoditve uporabniškega vmesnika ter funkcionalnosti, glede na svoje potrebe in prioritete. Zavedamo se, da je uporabnost takega sistema pogojena z dejstvom, da uporabnik pravo informacijo dobi ob pravem času. Da to dosežemo smo vam na razpolago v celotnem obdobju uporabe sistema in vam, z namenom identifikacije in doseganja čim večjih prihrankov energije,  pomagamo in svetujemo kako sistem uporabljati najoptimalnejše.

Naše rešitve vodenja energetike zajemajo tudi sistema inGenious Peak (izravnavanje konice električne moči) in inGenious Flex ali Grid (trgovanje s prožnostjo). Vse naše rešitve so med seboj kompatibilne, kar je izjemno pomembno za enovito uporabniško izkušnjo in dolgoročno vzdrževanje sistemov.

SODELUJMO!

Univerzalne rešitve na področju računalniškega vodenja v energetiki in industriji, ki bi ustrezala vsem podjetjem, ni! Ker je naročnik naš partner in ker sodelujemo s podjetji iz različnih panog, razumemo vaše potrebe in znamo izdelati vam prilagojeno rešitev.

Kontaktirajte nas