inGenious Flex – aktivni odjem v industriji

S prilagajanjem odjema se poraba proizvodnih naprav optimira tako, da zmanjša strošek energije brez žrtvovanja produktivnosti. Vsak porabnik in morebitni proizvodni vir je v sistemu obravnavan kot ločen uporabnik. Medsebojno prilagajanje naprav v ločenih procesih omogoča, da se poraba energije optimira na podlagi vseh razpoložljivih informacij in z uporabo virov prožnosti, ki včasih na prvi pogled niso očitni.

Predvidljivi stroški v nepredvidljivih časih

Večtarifni in dinamični tarifni sistemi narekujejo spremembo cene energije večkrat v istem delovnem ciklu. Brez pametnega sistema za upravljanje bi bil tako račun za elektriko prepuščen naključju. Sistem inGenious Flex po cenovnih kriterijih razporedi porabo energije tako, da poslovni proces poteka nemoteno, poraba energije je predvidljiva, prihranki pa se ustvarjajo pasivno.

Popoln nadzor brez ročnega upravljanja

Na podlagi uporabniških omejitev, ki so pogojeni z delovnim časom, produktivnostjo in specifikami vsakega proizvodnega procesa, sistem izdela urnik delovanja posamezne naprave. Med avtomatskim izvajanjem izdelanega urnika je človeški nadzornik sproti obveščen in lahko spremlja vse energetske tokove in naprave. Tako lahko kadarkoli prevzame nadzor nad delovanjem in ročno izvede prilagoditve, ki jih preostanek sistema nato upošteva.

Skupina izdelkov inGenious vključuje tudi:

SODELUJMO!

Univerzalne rešitve na področju računalniškega vodenja v energetiki in industriji, ki bi ustrezala vsem podjetjem, ni! Ker je naročnik naš partner in ker sodelujemo s podjetji iz različnih panog, razumemo vaše potrebe in znamo izdelati vam prilagojeno rešitev.

Kontaktirajte nas