Energetski pregledi in energetsko svetovanje

Kvalitetna študija izvedljivosti posameznega ukrepa učinkovite rabe energije je ključen korak pred dokončno odločitvijo za investicijo. V Inei interdisicplinarna skupina strojnih, elektro in računalniških inženirjev izvede kritično analizo upravičenosti ukrepa in tako naše izkušnje na področju izvedenih sistemov učinkovite rabe energije delimo z vami. Študija izvedljivosti vsebujejo tehnične in ekonomske vidike investicije s predlogi za sofinanciranje ukrepov v skladu z aktualnimi programi podpor za tovrstne investicije.

Energetski pregled

Energetski pregled, ki ga izdelamo za podjetje, pomeni natančen vpogled v energetske procese. Namenjen je temeljiti obravnavi kompleksnih porabnikov energije.

Energetske preglede izvajamo s ciljem, da naročniku transparentno predstavimo možnosti za izboljšave pri učinkovitem upravljanju z energijo v podjetju. Zavedamo se, da energetski pregled pomeni prvi korak k izboljšanju energetske učinkovitosti, zato smo našim naročnikom na razpolago tudi po izvedenem pregledu, v fazi uvajanja ukrepov v prakso.

Energetski pregled zajema:

  • pregled energetskih tokov ter analizo energetskega stanja in upravljanja z energijo,
  • obravnavanje možnih ukrepov učinkovite rabe energije ter
  • analizo izbranih ukrepov učinkovite rabe energije.

V Inei smo osredotočeni na izvedbo energetskih pregledov v industriji. Obseg energetskega pregleda prilagodimo naročniku, saj izvajamo tako razširjene kot usmerjene energetske preglede. Za optimalno izvedbo energetskega pregleda pred njim ali, po potrebi, v fazi izvedbe naročnikom predlagamo tudi vrsto in obseg meritev energetskih tokov, ki so kritične za identifikacijo in analizo izbranih ukrepov učinkovite rabe energije.

Pri izvedbi energetskih pregledov sledimo smernicam standardov skupine SIST EN 16247 (Energetske presoje) in ISO 50002 (Eentrgy audits – Requirements for guidance for use).

Obveznost izvedbe energetskega pregleda za velike gospodarske družbe do 31.12.2017.

Metodologijo in vsebino energetski pregledov določa Pravilnik o metodologiji za izdelavo in vsebini energetskega pregleda. Kakovostna priprava na energetski pregled in njegova izvedba trajata skupaj nekaj mesecev zato vas vabimo, da skupaj pravočasno načrtujemo izvedbo energetskega pregleda za vaše podjetje.

V Inei bomo naše znanje in izkušnje na področju izvedbe energetskih industrijskih projektov v okviru energetskega pregleda na vas prenesli tako, da bo obveznost postala dodana vrednost za vaše podjetje.

SODELUJMO!

Univerzalne rešitve na področju računalniškega vodenja v energetiki in industriji, ki bi ustrezala vsem podjetjem, ni! Ker je naročnik naš partner in ker sodelujemo s podjetji iz različnih panog, razumemo vaše potrebe in znamo izdelati vam prilagojeno rešitev.

Kontaktirajte nas