Silkem: Dobava sistema kogeneracije (SPTE) na ključ

Družba Silkem je priznan evropski proizvajalec surovin za pralna sredstva in kemično industrijo, industrijo ognjeodpornih materialov ter keramično in livarsko industrijo. Za proizvodne namene potrebujejo toploto, ki jo proizvajajo plinski kotili, poleg tega pa jo pridobivajo dveh obstoječih kogeneracijskih sistemov.

Poslovni izziv

Obe obstoječi kogeneraciji sta stari 10 let in zato v letu 2013 nista več upravičeni do podpor za proizvedeno električno energijo. Zato je bilo nujno izdelati obnovljeno študijo izvedljivosti na podlagi katere se bo določilo velikost novih SPTE sistemov. Tako bi se lahko zagotovila kontinuiteta proizvodnje električne energije in toplote z visokim izkoristkom, ki je hkrati tudi cenovno ugodnejša kot proizvodnja toplote iz plinskih kotlov.

Razlogi

  1. Prenehanje državnih podpor za proizvedeno električno energijo.
  2. Dobre izkušnje s sistemom SPTE v preteklosti.
  3. Pogodba z ELES-om za zagotavljanje konične moči.

Zmožnosti in rešitev

G. Jože Furman, vodja energetike je dejal, da želijo sistem SPTE:

  1. ki bo vseboval motorske sklope istega proizvajalca kot so bili prejšnji motorji (Caterpillar),
  2. ki bi imel enak način spremljanja in vodenja postrojenja kot je obstoječi,
  3. ki bo izveden v roku, tako, da ne bo prekinjena dobava toplote v zimskem obdobju.

Podjetje Inea d.o.o. je dobavilo in v sistem dobave toplote in proizvodnje električne energije integriralo dve motorja proizvajalca Caterpillar s povprečnim električnim izkoristkom 42 % in toplotnim izkoristkom več kot 43 %.

Rezultati

  1. Dobava in integracija dveh SPTE sistemov v celovit sistem dobave toplote in proizvodnje električne energije motorjev nazivne električne moči 1.000 kW in 1.600 kW ter toplotnih moči 1.055 kW in 1.680 kW.
  2. Izveden sistem nadzora in vodenja celotnega SPTE postrojenja.

SODELUJMO!

Univerzalne rešitve na področju računalniškega vodenja v energetiki in industriji, ki bi ustrezala vsem podjetjem, ni! Ker je naročnik naš partner in ker sodelujemo s podjetji iz različnih panog, razumemo vaše potrebe in znamo izdelati vam prilagojeno rešitev.

Kontaktirajte nas