Avtomatizacija proizvodnih linij in strojev

Podjetja so na globalnem trgu izpostavljena močni mednarodni konkurenci in zato je nujno, da svoje konkurenčne prednosti prepoznavajo tudi na področju industrijske avtomatizacije, to je avtomatizacije strojev, naprav in celotnih proizvodnih linij.

Avtomatizacija pomeni višji kvalitetni nivo izdelkov, povečanje proizvodnih zmogljivosti, produktivnosti in večje možnosti za odkrivanje napak pri izdelkih. Z naročnikom sodelujemo tako v začetni fazi – pri zasnovi avtomatizacije novega ali predelavi obstoječega stroja, kot tudi pri sami izvedbi ter uvajanju sistema. Pri tem je naše vodilo, da izkoristimo vse prednosti tehnološkega znanja s katerim razpolaga naročnik in to znanje s sistematičnim delom povežemo z lastnim znanjem in izkušnjami.

Inea, skupaj s partnerji, nudi naročniku celoten nabor del iz strojegradnje, kar omogoča dobavo celotnega stroja, naprave ali proizvodne linije in vključuje:

  • strojno opremo vključno z mehanskimi deli, hidravliko, pnevmatiko,
  • elektro opremo vključno z senzorji in pogoni ter
  • računalniško krmilno opremo.

Namen vsakega projekta avtomatizacije strojev ali naprav je izdelava enostavne in uporabniku prijazne rešitve, pri čemer zasledujemo cilje:

  • povečanja produktivnosti zaradi hitrejšega upravljanja z materiali in izdelki,
  • povečanja ponovljivost in izboljšanja kvalitete izdelkov,
  • zmanjšanja vpliva človeškega faktorja na kvaliteto izdelka,
  • olajšanja dela operaterja in povečanje nadzora iz nadzornih centrov,
  • zagotavljanja varnejšega delovnega okolja za zaposlene ter
  • hitrejšega upravljanja z materialom in izdelki.

SODELUJMO!

Univerzalne rešitve na področju računalniškega vodenja v energetiki in industriji, ki bi ustrezala vsem podjetjem, ni! Ker je naročnik naš partner in ker sodelujemo s podjetji iz različnih panog, razumemo vaše potrebe in znamo izdelati vam prilagojeno rešitev.

Kontaktirajte nas