Helios: Avtomatizacija procesa Sinteze umetne smole

Skupina Helios proizvaja umetne smole že od leta 1908 in proizvede preko 60.000 ton tekočih smol letno, ki jih prodaja v 50 državah po celem svetu. Širok proizvodni program pokriva tri glavna področja uporabe: premazi, kompoziti in smole za PU sisteme.

Podjetje Helios proizvaja visoko kvalitetne umetne smole za premaze in želi postati vodilni proizvajalec na tem področju. Zaradi raznolikosti in širokega nabora produktov potrebuje veliko fleksibilnost v proizvodnem procesu saj je vsaka šarža narejena po unikatni recepturi. Poleg zahtevane kvalitete in fleksibilnosti proizvodnje, je potrebno zagotoviti optimalno porabo energije in dragocenih surovin.

V primeru ugotavljanja odstopanja parametrov izdelka nastane direktna in poslovna škoda zaradi potrebnih dodatnih korekcij, podaljševanje časa izdelave in dodatne porabe energentov. V skrajnem primeru lahko pride celo do neustreznosti šarže, ki jo potrebno razgraditi in uničiti. Tu nastopajo tudi veliki ekološki izzivi.

Skupina Helios je potrebovala rešitve za:
1. Visoko fleksibilen sistem avtomatizacije, ki omogoča delo z več sto recepturami.
2. Zagotavljanje kvalitete in ponovljivosti parametrov izdelka, neodvisno od izkušenosti obratovalne ekipe.
3. Zmanjšanje porabe toplotne energije in hladilne energije na proizvedeno količino.
4. Celovit sistem poročil.
5. Možnost sprotnega preverjanja vsake šarže s predhodnimi šaržami (primerjava z referenčno »zlato« šaržo).
6. Arhiviranje podatkov proizvodnih postopkov in izvedenih šarž za najmanj 7 let.
Podjetje Inea je izvedlo avtomatizacijo in vizualizacijo celotnega sistema proizvodnje sinteze umetnih smol na podlagi recepturnega sistema temelječ na priporočilih ISA-S88 (IEC 61512). To vključuje uporabo procesnega sistema Simatic PCS7 z mnogimi distribuiranimi vhodno – izhodnimi enotami, recepturnega sistema PLCbatch in sistema za arhiviranje in analizo procesnih podatkov PI System OSIsoft.
Pri tem smo uspešno rešili vse zadane izzive.

Rezultati

1. Zmanjšanje porabe energije za 15 %.
2. Skrajšanje časa izdelave posamezne šarže za 10 %.
3. Zmanjšanje emisij za 10 %.
4. Pregled nad vsemi izdelanimi šaržami za najmanj 7 let.
5. Velika ponovljivost izvedbe šarž z enakimi karakteristikami.
6. Popolnoma avtomatiziran recepturni sistem vodenja.
7. Izboljšana preglednost in enostavnost uporabe nadzornega sistema.

SODELUJMO!

Univerzalne rešitve na področju računalniškega vodenja v energetiki in industriji, ki bi ustrezala vsem podjetjem, ni! Ker je naročnik naš partner in ker sodelujemo s podjetji iz različnih panog, razumemo vaše potrebe in znamo izdelati vam prilagojeno rešitev.

Kontaktirajte nas