LEK: Avtomatizacija procesa “Prevzem fermentacijske brozge”

Avtomatizacija procesa “Sprejemne posode za CVL brozgo” v obratu Lek Lendava: rešitev za spremljanje, nadzor in vodenje procesa, s katero je podjetje Lek povečalo proizvodnjo antibiotikov.

Situacija

Podjetje LEK, član skupine Sandoz, razvija, proizvaja in trži učinkovita, varna in kakovostna zdravila od standardnih generičnih do sodobnih podobnih bioloških zdravil. Želijo biti vodilni na področju generične farmacevtske industrije, pri tem pa postavljati nova merila kakovosti. Zavzemajo se za vpeljevanje inovativnih tehnologij in distribucijskih načinov na generičnem trgu.

Poslovni izziv

Da bi povečali obseg proizvodnje antibiotikov, ki jih podjetje proizvaja za globalni trg, je bilo potrebno razširiti proces fermentacije in skrajšati proizvodni cikel, zato so morali povečati kapaciteto fermentacije in zgraditi proces sprejema fermentacijske brozge.

Glavni izziv projekta je bila izgradnja procesa v kratkem časovnem obdobju, brez večje zaustavitve proizvodnje in hkrati zadovoljiti kakovost in zahteve farmacevtske industrije po verifikaciji izvedenih del.

Ker sami ne razpolagajo z ustreznimi zmogljivostmi za izvedbo takega projekta, so se odločili za izbor zunanjega sistemskega integratorja.

Zmožnosti in rešitev

Dejali so, da potrebujejo inovativno rešitev, ki omogoča:

  • skrajšanje proizvodnega cikla,
  • postavitev sistema na obstoječem omejenem prostoru,
  • ne potrebuje dodatnega osebja za posluževanje.

Izvedba in verifikacija projekta je morala biti izvedena v skladu z GAMP direktivo. Projekt je moral biti zaključen v kratkem času med rednim letnim remontom.

Podjetje Inea je z avtomatizacijo procesa “Sprejemne posode za CVL brozgo” v obratu Lek Lendava vzpostavilo rešitev za spremljanje, nadzor in vodenje procesa, s katero je podjetje Lek povečalo proizvodnjo antibiotikov.

Rezultati

  1. skrajšan proizvodni cikel v proizvodnji antibiotikov,
  2. izboljšana kvaliteta končnega produkta zaradi zagotavljanja dodatnih procesnih parametrov,
  3. izboljšan nadzor nad procesnimi parametri z vpeljavo centralnega nadzornega sistema.

Gordan Cizar, vodja projekta iz Lek d. d. je dejal:

Inženirji iz podjetja INEA d.o.o. so za naše podjetje uspešno izvedli avtomatizacijo dela proizvodnega procesa v obratu v Lendavi. Pokazali so profesionalen pristop k izdelavi samega projekta, svoje delo pa izvedli kakovostno in pred zahtevanim rokom. Uspešno in pravočasno končan projekt je bil za nas ključnega pomena, ker je zagon proizvodnje neposredno odvisen od procesa, ki je bil predmet avtomatizacije.

SODELUJMO!

Univerzalne rešitve na področju računalniškega vodenja v energetiki in industriji, ki bi ustrezala vsem podjetjem, ni! Ker je naročnik naš partner in ker sodelujemo s podjetji iz različnih panog, razumemo vaše potrebe in znamo izdelati vam prilagojeno rešitev.

Kontaktirajte nas