Adria Mobil: Manipulacija plošč za izdelavo bivalnikov in kamp prikolic

Investitor se je soočal s težavo izdelave in  manipulacije sestavnih plošč za izdelavo podov, stranic in streh za bivalnike in camp prikolice. Od sestave plošče preko lepljenja v stiskalnicah in obdelave na CNC rezkalnih strojih, so nastajali zastoji zaradi različnih tehnoloških izdelovalnih časov, potrebno je bilo mnogokratno prelaganje plošč, prihajalo je do zastojev v končni proizvodnji sestave.

Sistemska rešitev se je pokazala v izvedbi prevoznega manipulatorja, ki povezuje stiskalnice in CNC stroje, z možnostjo začasnega skladiščenja plošč v vertikalnih in horizontalnih skladiščih. Prevozni manipulator v dveh povezanih hodnikih prevzema plošče iz stiskalnic , jih prijema z vakumskimi prijemali in prevaža na višini 3500 mm. Odlaga jih v prehodnih skladiščih in po potrebi poslužuje CNC rezkalne stroje. Celoten sistem je računalniško voden in povezan na centralni tovarniški sistem, kjer se planira proizvodnja.

Z izgradnjo sistema se je povečala kapaciteta, zmanjšal se je proizvodni čas, izginili pa so tudi zastoji zaradi nepravilnega zaporedja plošč na obdelovalnih strojih.

 

 

SODELUJMO!

Univerzalne rešitve na področju računalniškega vodenja v energetiki in industriji, ki bi ustrezala vsem podjetjem, ni! Ker je naročnik naš partner in ker sodelujemo s podjetji iz različnih panog, razumemo vaše potrebe in znamo izdelati vam prilagojeno rešitev.

Kontaktirajte nas