Johnson Matthey: Šaržna proizvodnja SCRF premaza za katalizatorje – Linija 1

Vodilni proizvajalec katalizatorjev Johnson Matthey, lociran v mestecu Royston v Veliki Britaniji, ki se med drugim ukvarja tudi s kemično industrijo in premazovanjem/bogatenjem katalizatorjev, je razvil nov tip premaza imenovan SCRF, (more…)

Johnson Matthey: Šaržna proizvodnja CSF premaza za katalizatorje – Linije 3,2,1

Vodilni proizvajalec katalizatorjev Johnson Matthey, lociran v mestecu Royston v Veliki Britaniji, ki se med drugim ukvarja tudi s kemično industrijo in premazovanjem/bogatenjem katalizatorjev, poleg novo razvitega premaza SCRF (more…)

Johnson Matthey: Šaržna proizvodnja premaza za katalizatorje – Linija 7

Vodilni proizvajalec katalizatorjev Johnson Matthey, lociran v mestecu Royston v Veliki Britaniji, ki se med drugim ukvarja tudi s kemično industrijo in premazovanjem/bogatenjem katalizatorjev, je imel potrebo razširiti proizvodnjo SCRF premaza zaradi vedno večjega povpraševanja, saj le-ta ne vsebuje drage platine. (more…)

Adria Mobil: Manipulacija plošč za izdelavo bivalnikov in kamp prikolic

Investitor se je soočal s težavo izdelave in  manipulacije sestavnih plošč za izdelavo podov, stranic in streh za bivalnike in camp prikolice. Od sestave plošče preko lepljenja v stiskalnicah in obdelave na CNC rezkalnih strojih, so nastajali zastoji zaradi različnih tehnoloških izdelovalnih časov, (more…)

Plastoform: Sistem za razporejanje proizvodnih operacij z orodjem Preactor (zdaj Siemens OPcenter APS)

Podjetje Plastoform, d.o.o. je moderno podjetje z več kot 30 letnimi izkušnjami na področju predelave termoplastov po postopku termoformiranja. Dolgoletne izkušnje na tem področja so jih pripeljale med vodilne evropske predelovalce termoformobilnih plastičnih materialov za različne aplikacije kot so izdelki za počitniška vozila (more…)

Hella Electronics: Testna linija za avtomobilsko elektroniko pri nizki in visoki temperaturi

Hella Electronics je del mednarodne korporacije Hella Group. Predmet poslovanja je proizvodnja elektronskih modulov za vgradnjo v avtomobile.

Izziv: Hella je potrebovala sistem, kjer se bodo velikoserijsko proizvedeni elektronski moduli za krmiljenje zavor testirali na nizki in visoki temperaturi. (more…)

Hella Electronics: Testna linija za avtomobilsko elektroniko

Hella Electronics je del mednarodne korporacije Hella Group. Predmet poslovanja je proizvodnja elektronskih modulov za vgradnjo v avtomobile.

Izziv: Hella je potrebovala sistem, kjer se bodo velikoserijsko proizvedeni elektronski moduli za upravljanje avtomobilske karoserije testirali na visoki temperaturi. (more…)

Sistemi za nižanje konic električnih moči

Sistem za nižanje konic električnih moči – PeakEMS (ang. Peak Energy Management System) je napredni sistem vodenja porabnikov električne energije s katerim dosežemo znatno znižanje konice električne moči.  Pot do prihrankov iz naslova nižanja električnih konic skupaj z vami zastavimo v štirih korakih:

 1. Pregled podatkov o rabi električne energije in zbiranje informacij o delovanju procesnih bremen
 2. Hitra analiza in simulacija delovanja sistema in potencialnih doseženih prihrankih
 3. Študija izvedljivosti sistema
 4. Implementacija sistema

PeakEMS temelji na naprednih algoritmih, ki so plod lastnega razvoja Inee in omogočajo doseganje zahtevane limite moči z minimalnim številom intervencij. S tem se ohranja tehnološka kvaliteta proizvodnih procesov.

inSpect – Rešitve s strojnim vidom

Inea razvija specializirane rešitve za vizualno kontrolo in rešitve za vodenje procesov s strojnim vidom. Popolnoma se prilagodimo potrebam naše stranke, z vami razvijemo in v celoti zgradimo novo napravo ali pa vam s strojnim vidom pomagamo izboljšati obstoječe sisteme. Strojni vid apliciramo v sisteme, v katerih želimo zagotoviti:

 • hitro in avtomatizirano vizualno, OCR, termovizijsko ali lasersko merilno kontrolo znotraj proizvodnega procesa,
 • prepoznavo črtnih, 2D, QR in OCR kod za zagotavljanje sledljivosti kosa ter vgrajenih materialov, verifikacijo natisnjenih kod ter oceno njihove čitljivosti,
 • vodenje avtomatiziranih procesov s strojnim vidom (robotika s strojnim vidom).

Inea postavlja in vzdržuje rešitve s strojnim vidom na petih svetovnih kontinentih, uspešno pa sodelujemo tudi z laboratorijema za strojni vid na fakultetah za elektrotehniko in strojništvo v Ljubljani.

Proizvodni informacijski sistemi – MES

S proizvodnimi informacijskimi sistemi ter inteligentnimi sistemi za vodenje proizvodnje lahko bistveno prispevamo k večji vidljivosti, boljšemu nadzoru nad kapacitetami in (nepredvidljivimi) dogodki v proizvodnji, centraliziranemu izvajanju operacij ter obvladovanju kvalitete. Proizvodni informacijski sistemi povežejo izvedbene funkcije vašega podjetja v enovito rešitev, skozi povezljivost nadzornih sistemov, poslovnega informacijskega nivoja, logistike in planskih sistemov. Inea vam lahko pomaga pri vzpostavitvi ali izboljšavah na področjih:

 • tehnoloških postopkov in izvajanja proizvodnih operacij,
 • integracije vaše proizvodnje s poslovnim nivojem,
 • zagotavljanja popolne sledljivosti vgrajenih materialov in apliciranih postopkov,
 • izboljšanja vidljivosti nad dogodki v proizvodnji,
 • analitike in minimizaciji izrednih dogodkov v proizvodnji,
 • nadzora nad delom zaposlenih ter analitiko produktivnosti.

V Inei smo se povezali z vodilnim proizvajalcem MES rešitev – Wonderware, ki ga razvija podjetje Aveva. Z njihovimi orodji in našimi dolgoletnimi izkušnjami uspešno rešujemo izzive vseh nivojev v različnih proizvodnih panogah. Naša ekipa je na podlagi trdega dela ter večletnih izkušenj nosilec naziva Wonderware Endorsed System Integrator. S podporo svetovnega produkta našim strankam nudimo večjo varnost in zagotavljamo trajnost njihove rešitve.

Nadzor in vodenje procesov – SCADA

Sistemi za nadzor in vodenje so sestavni del vsakega vsaj delno avtomatiziranega procesa. V Inei za vas izboljšamo ali razvijemo sisteme za nadzor in zbiranje podatkov, na vaši obstoječi ali povsem novi platformi. Naša ekipa se strukturirano ukvarja s psihologijo grafike (t.i. »situational awareness«), ki skrbi, da so prave informacije podane na pravi način ter ob pravem času. Implementacije nadzornih sistemov se lahko lotimo na več načinov s postavitvijo različnih nivojev rešitev:

 • od popolnoma samostojnih operaterskih pultov za vodenje krmilnikov ter omejenim zbiranjem procesnih podatkov,
 • do celovite integrirane nadzorne rešitve, s centraliziranim razvojnim sistemom ter zmogljivo procesno podatkovno bazo.

Skupaj z vami bomo začrtali rešitev, ki bo najbolj ustrezala vašim željam in potrebam. Takšen sistem lahko tudi funkcionalno nadgradimo:

 • s sistemi za alarmiranje in obveščanje,
 • s sistemom za »vroči« preklop za zagotavljanje visoke stopnje zanesljivosti (redundanca),
 • z nadzornimi ter analitičnimi aplikacijami za mobilne naprave,
 • z oddaljenim vodenjem in zbiranjem podatkov na lokacijah brez internetne povezave,
 • z recepturnim sistemom brez investicije v kompleksnejši proizvodni informacijski sistem,
 • s postavitvijo celovitega proizvodnega informacijskega sistema,
 • s postavitvijo specializiranega sistema za vodenje šaržne proizvodnje.

V Inei smo se povezali z vodilnim proizvajalcem informacijskih rešitev za proizvodnjo – Wonderware, ki ga razvija podjetje Aveva. Z njihovimi orodji in našimi dolgoletnimi izkušnjami uspešno rešujemo izzive vseh nivojev v različnih proizvodnih panogah. Naša ekipa je na podlagi trdega dela ter večletnih izkušenj nosilec naziva Wonderware Endorsed System Integrator tudi za Wonderware InTouch in sistemsko platformo. S podporo svetovnega produkta našim strankam nudimo večjo varnost in zagotavljamo trajnost njihove rešitve.

Planiranje in razporejanje proizvodnje

Trenutni trendi zniževanja stroškov v proizvodnji so usmerjeni v zniževanje ravni zalog ob sočasnem hitrem odzivanju na povpraševanje strank. Zato so podjetja prisiljena v iskanje načinov za optimizacijo proizvodnih operacij z odpravljanjem oz. skrajševanjem aktivnosti, ki ne dodajo vrednosti – npr. nastavitve. Odkrivanje potencialnih težav omogoča sprejemanje odločitev za uravnoteženje potreb in kapacitet.

Planerjevo delo ni lahko. Prihaja do nujnih nalogov, zastojev zaradi zamud pri dobavi materialov pa tudi izmet, potreba po ponovni obdelavi in okvare na proizvodnih virih lahko bistveno vplivajo na učinkovitost in posledično obljubljene datume dobav. Še posebej v podjetjih z naročniško orientirano proizvodnjo, kjer so odnosi s strankami, zmanjševanje stroškov in uporaba virov ključnega pomena, sistem ERP, razpredelnice in zidne table preprosto niso več dovolj.

V Inei smo se zato povezali z vodilnim proizvajalcem rešitev za planiranje in razporejanje proizvodnje – podjetjem Siemens in njihovim orodjem Opcenter APS (nekdanji Preactor APS). Z njihovimi orodji in našimi dolgoletnimi izkušnjami uspešno rešujemo planske izzive v različnih proizvodnih panogah.

Če se pri planiranju in razporejanju tudi vi dnevno srečujete z izzivi, na katere nimate hitrega in zanesljivega odgovora, vam z veseljem pomagamo.

Preberite si več in nas kontaktirajte na aps.inea.co