FLOTANT

Evropski razvojno-raziskovalni projekt FLOTANT, sofinanciran v okviru Obzorja 2020, razvija tehnologije za optimizacijo podmorske povezljivosti plavajočih globokomorskih vetrnih elektrarn.

Glavni cilj projekta FLOTANT je razvoj koncepta, inženirskih osnov in preizkusov zmogljivosti dinamičnih kablov ter priveznih in sidrnih sistemov. S tem načrtujemo povečano fleksibilnost in robustnost hibridne betonsko-plastične plavajoče strukture, ki služi za osnovo globokomorskih vetrnih elektrarn (DWWF, ang. deep water wind farm).

Z inovativnimi rešitvami, ki bodo oblikovane in uporabljene na globinah vode od 100 do 600 metrov, se optimizirajo skupni izravnani stroški energije plavajoče elektrarne do 85-95 evra na MWh do leta 2030. Znotraj okvirov projekta so predvideni testi prototipov za plavajočo platformo in z njo povezanih priveznih, sidrnih in kabelskih sistemov v realnem globokomorskem okolju. Izveden bo tudi celosten pregled in optimizacija izgradnih, postavitvenih in razgradnih pristopov, kar bo prispevalo k zniževanju trenutnih stroškov morske vetrne energije in spodbudilo širitev njene uporabe. Do leta 2030 je predvideno 60% znižanje kapitalske naložbe (CAPEX) in 55% znižanje operativnih stroškov (OPEX) kot direktna posledica razvoja na projektu, ter dodatna znižanja stroškov zaradi povezanih zunanjih razvojev tehnologije. K družbenih sprejemljivosti plavajočih vetrnih elektrarn bo prispeval tudi pregled okoljskih, družbenih in ekonomskih vplivov tega vira energije.

Ineina vloga na projektu je vodenje WP6.1, ki se ukvarja z razvojem platforme za spremljanje in vizualizacijo prepoznave napak in izboljšanja izvajanja. To vključuje nabor meritvene, komunikacijske ter krmilne opreme in njihovo integracijo v celoten sistem.

Več si lahko preberete na spletni strani projekta flotantproject.eu, novice pa lahko spremljate na Linkedin strani projekta.

Projekt sofinancira Evropska Unija v okviru programa za razvoj in inovacije Obzorje 2020 na podlagi sporazuma št. 815289.