SPEU

Cilj projekta SPEU (Storitveni portal za spremljanje energetske učinkovitosti) je storitev v oblaku v obliki spletnega portala. V okviru razpisa e-storitve 2012 je konzorcij partnerjev Inea, XLAB in Domel pristopil k razvoju aplikacije, ki je namenjena sektorju industrijskih in poslovnih uporabnikov za spremljanje učinkovite rabe različnih energentov. Glavni namen aplikacije je primerjalno vrednotenje (benchmarking) rabe energije med uporabniki aplikacije. Takšna primerjava omogoča uporabnikom sprotno spremljanje rabe energije in ovrednotenje ukrepov in investicij na področju povečanja energetske učinkovitosti ter posledično zmanjšanje stroškov za energijo in konkurenčnejši nastop na trgu.

Storitev je zasnovana na tehnologiji računalništva v oblaku, ki omogoča spremljanje in dostop do velikega števila različnih porabnikov energije ter prenos prikazov z rezultati na različne končne naprave.