Mirabel

Projekt Mirabel, sofinanciran v 7. okvirnem programu, ponuja rešitve za učinkovitejšo integracijo obnovljivih virov in zniževanje vršne porabe s pomočjo prilagajanja odjema in razpršene proizvodnje. Posebnost rešitve je v ekonomskem pristop, pri katerem odjemalci za tisti del odjema, ki ga prepustijo avtomatskemu vodenju, s strani sistema trgovanja z energijo v okviru bilančne skupine sklepajo zaprte pogodbe o dobavi električne energije. Takšen način omogoča odgovornemu bilančne skupine obravnavanje vodenega odjema na podoben način kot ga ima s proizvajalci oz. ga uporablja na organiziranem trgu. Algoritmi agregacije, napovedovanja proizvodnje in porabe ter razporejanja pretokov električne energije omogočajo integracijo množice končnih odjemalcev, tako industrijskih kot gospodinjstev, v programe prilagajanja odjema.

Projekt Mirabel je prejel nagrado Best poster-paper award na World Smart Grids Forumu v Berlinu leta 2013.

mb