KIBERnet

Inea je uspešno razvila in demonstrirala delovanje sistema virtualne elektrarne, kot najnaprednejše tehnologije upravlanja z odjemom za dobavitelje, trgovce in distributerje električne energije. KIBERnet je popolnoma avtomatiziran sistem, ki povezuje uporabnike in distribuirane vire energije v sistem virtualne elektrarne.

Pilotni sistem je bil implementiran v sodelovanju z največjim slovenskim distributerjem in je zajemal nabor uporabnikov s skupno 30 MW konične moči, pri čemer je demonstriral prilagajanje odjema  velikosti 5 MW v časovnem intervalu ene ure.