ITI

ITI je nov produkt iz družine Ineinih produktov za upravljanje z odjemom. Vmesnik ITI je namenjen enostavni povezavi sistema za upravljanje z bremeni na strani uproabnika s centrom vodenja virtualne elektrarne. Uporabnikov sistem je tako pripravljen za vključitev v programe upravljanja z odjemom.

ITI je bil v okviru programa SME Instrument (H2020) prepoznan kot inovativna tehnološka in poslovna rešitev na področju pametnih omrežij. Izvedena študija v okviru projekta je bila namenjena poglobljeni tržni analizi in analizi uporabe za ITI.