inSpect X

Razvoj naprave za vizualno kontrolo kakovosti s pomočjo rentgenskih žarkov – interni razvojni projekt

inSpectX je interni razvojni projekt, tekom katerega bomo razvili prototip sistema za vizualno kontrolo kakovosti z rentgenskim vidom znotraj proizvodnega procesa. Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Vrednost sofinanciranja je 99.691,50 EUR oz. 50% stroškov projekta.

Sistem v glavnem naslavlja problematiko kontrole kakovosti katalitičnih pretvornikov in filtrov dizelskih delcev, ki se trenutno izvaja po eni od dveh metod: prva, destruktivna metoda, vzame naključno izbran kos, ga razreže in tako dobi vpogled v notranjost; druga metoda sicer kosa ne uniči, ampak ga pregleda s posebno rentgensko napravo v za to namenjenem laboratoriju. Obe obstoječi metodi sta dragi, zamudni, in prostorsko zahtevni – ter še vedno ne moreta zagotavljati 100% neoporečnost vseh kosov.

inSpectX bo po drugi strani sposoben pregledati vsak posamezen kos z rentgenskim vidom kar znotraj procesa. Takšen način kontrole kakovosti odpravi potrebo po uničevanju kosov in/ali dragi laboratorijski opremi ter proces občutno pospeši. Ker je naprava za kontrolo kakovosti del same proizvodnje linije, lahko temeljito pregleda vsak kos posebej in tako izloči vse pomanjkljive kose.

V procesu trajnostne energetske preobrazbe moramo biti pozorni, da poleg vpeljave novih virov energije tudi omejimo okoljsko škodo, ki jo povzročajo obstoječi viri energije. Zato je v vozilih na fosilna goriva nujna 100% kvaliteta katalitičnega pretvornika ali filtra, ker je le-ta zadnja prepreka, preden škodljivi delci pridejo v ozračje. Temeljita kontrola kakovosti znižuje tudi možnost odpoklica celotne serije izdelkov in posledično znižuje možnost negativnih družbenih in ekonomskih posledic, ki jih takšen odpoklic povzroči.

inSpectX je nadgradnja obstoječe družine produktov inSpect, o katerih si več lahko preberete na inspect.inea.si

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

https://www.spiritslovenia.si/

https://www.eu-skladi.si/