GOFLEX

GOFLEX je raziskovalni projekt v okvoru Obzorja 2020 s splošnim ciljem nadaljnega razvoja, inovacije, integracije in demonstracije celostne rešitve, ki bo znatno prispevala k cenovno učinkoviti uporabi prilagajanja odjema v distribucijskih omrežjih in povečala razpoložljivo prožnost odjema v sistemih prilagajanja povpraševanju. Glavni cilji projekta so:

  • Uvedba dinamičnih cen energije skozi avtomatsko trgovanje s prožnostjo
  • Prilagoditev prilagajanja povpraševanju s pomočjo procesov shranjevanja energije
  • Integracija sistema upravljanja z energijo, ki je optimiziran in pripravljen za uravnoteženo prilagajanje povpraševanju
  • Integracija uporabnikov mreže iz transporta – sistem za upravljanje polnilnic EV
  • Izboljšanje upravljivosti in transparentnosti distribucijske mreže za prilagajanja povpraševanju
  • Ponudba oblačne (SaaS) platforme za podatke in napovedi trgu z električno energijo

Prototip sistema GOFLEX je demonstriran v realnem okolju za več primerov uporabe na treh lokacijah: Nikozija (Ciper), Valais (Švica) in Wunsiedel (Nemčija). Inea je tehnični koordinator celotnega projekta, prispevamo pa tudi osnovno tehnologijo za trgovanje s fleksibilnostjo.

https://www.goflex-project.eu/

https://www.goflex-community.eu/