GOFLEX

GOFLEX is an H2020 IA project (LCE-02-2016 call, 2016-2019) with an overall objective to further develop, innovate, integrate, and demonstrate an integrated solution that will significantly contribute to the cost effective use of demand response in distribution grids and in-crease the available flexibility of loads/generation to be included in demand response schemes. Key objectives are:

GOFLEX je raziskovalni projekt v okvoru Obzorja 2020 s splošnim ciljem nadaljnega razvoja, inovacije, integracije in demonstracije celostne rešitve, ki bo znatno prispevala k cenovno učinkoviti uporabi prilagajanja odjema v distribucijskih omrežjih in povečala razpoložljivo prožnost odjema v sistemih prilagajanja povpraševanju. Glavni cilji projekta so:

  • Uvedba dinamičnih cen energije skozi avtomatsko trgovanje s prožnostjo
  • Prilagoditev prilagajanja povpraševanju s pomočjo procesov shranjevanja energije
  • Integracija sistema upravljanja z energijo, ki je optimiziran in pripravljen za uravnoteženo prilagajanje povpraševanju
  • Integracija uporabnikov mreže iz transporta – sistem za upravljanje polnilnic EV
  • Izboljšanje upravljivosti in transparentnosti distribucijske mreže za prilagajanja povpraševanju
  • Ponudba oblačne (SaaS) platforme za podatke in napovedi trgu z električno energijo

Prototip sistema GOFLEX je demonstriran v realnem okolju za več primerov uporabe na treh lokacijah: Nikozija (Ciper), Valais (Švica) in Wunsiedel (Nemčija). Inea je tehnični koordinator celotnega projekta, prispevamo pa tudi osnovno tehnologijo za trgovanje s fleksibilnostjo.

https://www.goflex-project.eu/

https://www.goflex-community.eu/