GIFT

GIFT (Geographical Islands FlexibiliTy – fleksibilnost geografskih otokov) je inovativen evropski projekt s ciljem razogljičenja energetskega sistema evropskih otokov. Evropski otoki sledijo zakonom svojih držav, ki v skladu z evropskimi in mednarodnimi sporazumi narekujejo več in več okolju prijaznih energetskih virov. GIFT razvija inovativne sisteme, ki bodo otokom olajšali prehod na večje število obnovljivih virov energije. S tem ciljem v mislih je INEA kot koordinator projekta sestavila uravnotežen konzorcij 17 parnerjev iz 7 držav, ki zajemajo enega industrijskega partnerja, 9 malih in srednjih podjetij, 2 občini, 2 univerzi in 3 raziskovalne centre. Skupni stroški projekta so ocenjeni na 12 milijonov evrov.

Skozi razvoj številnih inovativnih rešitev, kot so virtualni sistem za upravljanje energije, sistem za upravljanje energije za pristanišča, tovarne, domove, boljše napovedovanje dobave in porabe energije ter vizualizacija teh podatkov na GIS platformi, kot tudi inovatnivnih načinov shrambe energije, ki bodo omogočali sinergijo med električnimi, toplotnimi in transportnimi omrežji, bo GIFT povečal hitrost prehoda energetske mreže otokov na obnovljive vire energije in zmanjšal njhove potrebe po porabi dizla, kar bo zmanjšalo s tem povezane izpuste toplogrednih plinov.

Tekom štirih let bodo partnerji razvili in demonstrirali rešitve na dveh pilotnih otokih, Grytøyi na Norveškem in Procidi v Italiji. Replikabilnost bo raziskana na dveh drugih otokih, Favignani v Italiji in Evii v Grčiji. Raznolikost teh otokov po podnebju, prebivalstvu, aktivnostih, in potrebah po energiji pomeni, da bodo rešitve prilagojene in prilagodlljive različnim okoljem in potrebam. Nadaljnja študija rešitev je možna na 1640 evropskih otokih.

Preberite več na spletni strani projekta gift-h2020.eu