FEVER

Evropski razvojno-raziskovalni projekt FEVER, sofinanciran v okviru Obzorja 2020, razvija in demonstrira virtualno elektrarno za uporabo prožne porabe, proizvodnje, in shranjevanja električne energije za trg in storitve sistemskih operaterjev.

Cilj projekta FEVER je demonstracija rešitve, ki izkorišča potencial prožnosti proizvodnje, porabe, in shranjevanja električne energije za optimalno upravljanje električnih omrežij. Z uporabo naprednih orodij za spremljanje in napovedovanje ter medsebojnim trgovanjem z energijo projekt FEVER omogoča sistemskim operaterjem bolj kvalitetno in zanesljivo upravljanje svojega omrežja.

Ineina vloga na projektu je razvoj decentralizirane pametne platforme za trgovanje z energetsko fleksibilnostjo (Virtual Power System), ki povezuje ponudnike prožnosti (proizvajalce, porabnike, prosumerje), agregatorje, posrednike in uporabnike prožnosti. Sistem je osnovan na preteklih izkušnjah in uspešnem razvoju protokola FlexOffer za trgovanje z energetsko fleksibilnostjo, ki je tudi pomemben gradnik celotne platforme.

Več si lahko preberete na spletni strani projekta fever-h2020.eu.

Projekt sofinancira Evropska Unija v okviru programa za razvoj in inovacije Obzorje 2020 na podlagi sporazuma št. 864537.