edgeFLEX

Evropski razvojno-raziskovalni projekt edgeFLEX, sofinanciran v okviru Obzorja 2020, nadaljuje razvoj virtualnih elektrarn za upravljanje s trajnostnimi viri in hranilniki energije.

Z vedno večjim deležem obnovljivih virov se spreminja energetski miks in z njim energetski trg, zato je skrajni čas za revizijo koncepta virtualnih elektrarn. Obstoječe VPP kot eno ključnih komponent že upoštevajo obnovljive vire energije (OVE), manjka pa sistematska podpora vsem razpršenim virom energije (RVE) na nivoju omrežja.

Za čim boljši izkoristek prožnosti v podporo omrežju potrebujemo optimalno kombinacijo RVE in OVE, ki ima hkrati kapaciteto, da lahko zadosti potrebam dnevnega trga, kot hitro odzivnost in nizko inercijo za zagotavljanje sistemskih storitev, ki jih trenutno med drugim opravljajo potratnejši sinhronski stroji.

Projekt edgeFLEX povezuje tehnične rešitve z družbenimi pričakovanji. Hiter odzivni čas lahko dosežemo s tehnologijo 5G, ki na robu omrežja v oblak povezuje razpršene naprave v realnem času. S takšno odzivnostjo omogočimo hitrejšo in boljšo povezljivost in komunikacijo med vsemi napravami v omrežju, kar poveča povezovalno uporabnost VPP. Z novo arhitekturo VPP, kot jo razvija projekt edgeFLEX, odpiramo vrata večplastni povezanosti med razpršenimi viri ne glede na njihovo lokacijo in oddaljenost od druge infrastrukture.

Poleg laboratorijskih testov bo projekt edgeFLEX razvijal naslednjo generacijo VPP na treh demonstracijskih lokacijah. Projekt vzporedno raziskuje tudi inovativne optimizacije, finančna orodja in poslovne modele za VPP ter ocenjuje socioekonomske učinke takšnega sistema. Konzorcij desetih partnerjev iz šestih evropskih držav aktivno pomaga pri odstranjevanju administrativnih in regulativnih ovir s svojim prispevkom k standardom in predlogom na nivoju Evropske Unije.

Ineina glavna vloga na projektu je vodenje razvoja naprednega sistema za agregacijo energetskih prožnosti, katerega prva verzija je bila razvita na projektu GOFLEX. Primarna nadgradnja tega sistema bo zmožnost upravljanja z razpršeno reaktivno energijo na robu omrežja s tako imenovanim sistemom za upravljanje reaktivne energije (REMS, ang. Reactive Energy Management System) in uporabo storitev izmenjave prožnosti prek protokola FlexOffer za povezavo agregacije prožnosti s trgovalnimi sistemi s pomočjo hitrih krmilnikov. Demonstracija tega sistema bo potekala na testni lokaciji v Wunsiedlu (Nemčija), kjer je že postavljen delujoč Inein VPP.

Več si lahko preberete na spletni strani projekta edgeFLEX-h2020.eu, novice pa lahko spremljate na LinkedIn kanalu projekta.

Projekt sofinancira Evropska Unija v okviru programa za razvoj in inovacije Obzorje 2020 na podlagi sporazuma št. 883710.