Diamond

Projekt DIAMOND pomeni nadaljevanje razvojnega dela strokovnjakov Inee na področju vodikovih tehnologij. Cilj projekta DIAMOND je razvoj naprednega sistema SOFC za komericlane apliakacije soproizvodnje toplote in električne energije.

V okviru projekta je Inea odgovorna za integracijo sistemske opreme ter algoritmov za vodenje in diagnostiko za dva razpoložljiva komercialna SOFC sistema.

hydrogeneurope.eu/project/diamond