Accus

Projekt ACCUS (Adaptive Cooperative Control in Urban (sub) Systems) je bil zasnovan za razvoj rešitev v urbanih okoljih za področja mobilnosti, energetike in varnosti. Cilj projekta je izgraditi platformo, ki bo združevala različne obstoječe samostojne podsisteme in omogočila medsebojno integracijo sistemov.

Z učinkovito arhitekturo sistema in s stalnim izvajanjem optimizacije postopkov se planira  doseči učinkovitejše, varnejše in robustnejše delovanje podsistemov. Posledice tega bodo boljša odzivnost in kvalitetnejše storitve podsistemov, ki imajo sicer v samostojnem delovanju omejen nabor funkcionalnosti.

V projektu, sofinanciranem s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo in združenja ARTEMIS,  sodeluje 32 partnerjev, pri čemer strokovnjaki Inee  sodelujejo pri razvoju rešitev z več podsistemi z energetsko komponento (javna razsvetljava, pametne hiše, pametna omrežja, …) .

https://projectaccus.eu