Raziskave in razvoj

Inea je visokotehnološko podjetje, ki razvija lastno temeljno tehnologijo in jo pri uporabi dopolnjuje s tehnologijo svojih poslovnih partnerjev.

Podjetje je februarja 1987 ustanovil Institut Jožef Stefan z namenom prenosa in uporabe raziskovalnih dosežkov inštituta na področjih internega industrijskega upravljanja z energijo in vodenja industrijskih procesov. Raziskovalni duh se je ohranil do danes, imamo organizirano lastno raziskovalno skupino, ki je realizirala že večje število uspešnih razvojno-raziskovalnih projektov. Projekte smo izvedli oz. jih izvajamo sami ali s partnerji, tako domačimi kot tujimi in so financirani tudi iz evropskih in nacionalnih skladov (HORIZONT2020, 7OP, 6OP, 5OP, strukturni skladi).


Raziskovalni projekti

 • Recotrans

  H2020: “Integrirana proizvodnja reciklabilnih večmaterialnih kompozitov za transportni sektor” Oktobra leta 2017 smo kot partnerji mednarodnega konzorcija 13ih evropskih partnerjev iz 7ih držav
 • MAMA-MEA

  H2020: Mass Manufacture of Membrane Electrode Assemblies (MEA’s) using high speed deposition processes The push for the project is growing requirement of catalyst coated membranes (CCM), which will
 • GRASSHOPPER

  H2020: GRid ASsiSting modular HydrOgen Pem PowER plant The GRASSHOPPER project aims to create a next-generation MW-size Fuel Cell Power Plant unit (FCPP), which is more cost-effective and flexible in
 • GOFLEX

  GOFLEX is an H2020 IA project (LCE-02-2016 call, 2016-2019) with an overall objective to further develop, innovate, integrate, and demonstrate an integrated solution that will significantly contribute
 • GIFT

  GIFT (Geographical Islands FlexibiliTy – fleksibilnost geografskih otokov) je inovativen evropski projekt s ciljem razogljičenja energetskega sistema evropskih otokov. Evropski otoki sledijo za
 • GOSTOP

  Gradniki, orodja in sistemi za tovarne prihodnosti je slovenski razvojni projekt t.i. “industrije 4.
 • Nanoleap

  H2020: “Nanocomposite for building constructions and civil infrastructures: European network pilot production line to promote industrial application cases”
 • ITI

  ITI je nov produkt iz družine Ineinih produktov za upravljanje z odjemom. Vmesnik ITI je namenjen enostavni povezavi sistema za upravljanje z bremeni na strani uproabnika s centrom vodenja virtualne
 • Accus

  Projekt ACCUS (Adaptive Cooperative Control in Urban (sub) Systems) je bil zasnovan za razvoj rešitev v urbanih okoljih za področja mobilnosti, energetike in varnosti. Cilj projekta je izgraditi pla
 • Diamond

  Projekt DIAMOND pomeni nadaljevanje razvojnega dela strokovnjakov Inee na področju vodikovih tehnologij. Cilj projekta DIAMOND je razvoj naprednega sistema SOFC za komericlane apliakacije soproizvodn
 • S3C Project

  Razvoj energetskih sistemov od udeležencev na trgu zahteva, da se vse bolj osredotočajo na končne uporabnike in temu prilagajajo tudi strategijo lastnega razvoja. Uporaba orodij S3C za podporo vklj
 • Nanoscratch

  NANOSCRATCH – To develop a scratch resistance coating using a molecular self assembly nano-technology for plastic products
 • CO NOT

  CO NOT je konzorcij desetih podjetij in petih institucij znanja, ki sodelujejo na vodikovih in litijevih razvojnih programih. Med drugim je bila v okviru CO NOT postavljena prva polnilnica za vodik v
 • KC STV

  Kompetenčni center za sodobne tehnologije vodenja (more…)
 • KC SURE

  Kompetenčni center – Napredni sistemi učinkovite rabe električne energije
 • SPEU

  Cilj projekta SPEU (Storitveni portal za spremljanje energetske učinkovitosti) je storitev v oblaku v obliki spletnega portala. V okviru razpisa e-storitve 2012 je konzorcij partnerjev Inea, XLAB in
 • Mirabel

  Projekt Mirabel, sofinanciran v 7. okvirnem programu, ponuja rešitve za učinkovitejšo integracijo obnovljivih virov in zniževanje vršne porabe s pomočjo prilagajanja odjema in razpršene proizvo
 • KIBERnet

  Inea je uspešno razvila in demonstrirala delovanje sistema virtualne elektrarne, kot najnaprednejše tehnologije upravlanja z odjemom za dobavitelje, trgovce in distributerje električne energije. KI