PLCbatch

Orodje za vodenje šaržnih procesov na standardni PLC opremi

Inea je skupaj z Institutom Jožef Stefan razvilo lastno rešitev PLCbatch, ki sledi zahtevam mednarodnega standarda S88.01, po drugi strani pa je enostavno za uporabo in zato uporabno na procesih, kjer draga in zahtevna orodja niso primerna. Vodilo pri razvoju rešitve PLCbatch je bilo poleg enostavnosti tudi, da se v sprotnem izvajanju vodenja šaržnega procesa izloči nezanesljiv člen – PC računalnik z njegovo osnovno funkcijo šaržnega strežnika. Njegove funkcije so prenesene na krmilnik PLC, ki je danes najbolj standarden in zanesljiv element avtomatizacije v industriji. S prenosom krmilnih funkcij iz računalnika na industrijski krmilnik se je znatno povečala zanesljivost celotnega sistema vodenja. PC računalnik je v rešitvi PLCbatch uporabljen le v nekritičnih delih vodenja, to je pri načrtovanju in urejanju receptov, urejanju opreme in nadzorom nad izvajanjem vodenja. Vse to so nekritični in posredni nivoji vodenja, ki ob odpovedi opreme ne povzročijo izpad proizvodnega postopka.

Shema tipične konfiguracije sistema PLCbatch:

883

Primer sledenja šarže na operaterskem panelu:

PLCbatch_HMI_small

Lastnosti celotnega sistema šaržnega vodenja oziroma razdelitev na nivoje:

 • Skladnost s standardom S88.01,
 • Upravljanje z recepti (kreiranje, urejanje, shranjevanje v XML formatu) na PC računalniku,
 • Razpisovanje šarž (delovnih nalogov) na PC računalniku,
 • Izvajanje receptov poteka na PLC platformi, brez PC računalnika v zanki vodenja,
 • Nadzor izvajanja lahko poteka preko PC računalnika (pri čemer je nadzor še vedno podvržen posledicam nezanesljivosti PC platforme) ali preko industrijskega operaterskega panela (pri čemer se celotno vodenje vključno z nadzorom izvaja na platformi PLC).

Lastnosti recepturnega vodenja oziroma izvajanja in obnašanja receptov:

 • Enostavno razumljiva tabelarična predstavitev receptov,
 • Dvonivojska struktura receptov (nivo faz in nivo postopkov enot ali operacij),
 • Sočasno izvajanje večjega števila receptov (vodenje večjega števila linij), pri čemer je edina omejitev zmogljivost izbranega PLC,
 • Podpora za sočasne (paralelne) in izbirne (selektivne) razvejitve v receptih,
 • Preverjanje konsistentnosti med receptom in fizičnim modelom procesa,
 • Pregled nad izjemnimi situacijami (vzroki odpovedi oziroma zadržanj) in zagonskimi pogoji.

Lastnosti izvajanja posameznih faz:

 • Predstavitev faz je s končnimi avtomati, skladno s standardom S88.01,
 • Delitev akcij faz na entry, loop in exit akcije posameznih stanj ter akcije prehodov,
 • Orodje v celosti izvaja končne avtomate faz, kar pomeni da je aplikativni program sestavljen iz množice elementarnih sekvenc.

PLCbatch moduli:

 • Urejevalnik receptov
 • Šaržni strežnik in vmesnik fazne logike
 • Operaterski vmesnik s funkcijami:
  • Prikaz seznama šarž
  • Tabelarični prikaz recepta
  • Vmesnik posameznih faz

Učinki:

 • Povečanje zanesljivosti
 • Enostavna implementacija
 • Implementacija soglasna s standardom S88.01
 • Manjša poraba materiala
 • Boljša sledljivost
 • Ugodna cena

Prospekt za PLCbatch (521 kb)

SODELUJMO!

Univerzalne rešitve na področju računalniškega vodenja v energetiki in industriji, ki bi ustrezala vsem podjetjem, ni! Ker je naročnik naš partner in ker sodelujemo s podjetji iz različnih panog, razumemo vaše potrebe in znamo izdelati vam prilagojeno rešitev.

Kontaktirajte nas