C Batch

Avtomatizacija šaržnih procesov

S sistemom C Batch podjetje Inea ponuja avtomatsko izvajanje proizvodnih receptov na platformi programabilnih krmilnikov Mitsubishi. S tem se upravljanje recepturne proizvodnje poenostavi, zagotovi se sledljivost izvajanja postopkov po posameznih šaržah in se poveča ponovljivost kvalitete produkta.

Enostavna implementacija šaržnega vodenja
 • Recepti izdelani po standardu S88.01 delujejo brez PC računalnika v času izvajanja receptov, kar pomeni povečano zanesljivost proizvodnje
 • Sočasno izvajanje večih receptov pomeni večjo fleksibilnost
 • Napredno delovanje izvajalca fazne logike omogoča veliko flefsibilnost delovanja in hitro implementacijo
Prednosti sistema

C Batch zagotavlja vse lastnosti, katere se pričakuje od tradicionalnih šaržnih sistemov zasnovanih na PC strežniškem okolju vendar z večjo zanesljivostjo, ki jo zagotavlja uveljavljen industrijski krmilni sistem na PAC platformi (Process Automation Controller), kar vključuje:

 • Simultano izvrševanje različnih receptov hkrati z avtomatskim mehanizmom zasedanja enot z namenom povečanja produktivnosti
 • Podpora za paralelne (AND) kot tudi selektivne (OR) razmejitve v receptu poveča fleksibilnost
 • Izvrševanje algoritma prehajanja stanj za posamezne faze, razširjenim z nadstanji izboljšuje nivo predstavitve in poenostavlja programiranje
 • Varen operacijski sistem, na katerega nimajo vpliva računalniški virusi in druge težave v okolju Windows s čimer se zmanjša možnost odpovedi sistema
 • Nastavljivo obnašanje propagacije zadržanja iz faze v recept ter obratno in s tem povečana fleksibilnost upravljanja
 • Povečanje varnosti z vgrajenim preverjanjem fizičnega modela in recepta
 • Visoko razpoložljiva vgrajena podatkovna baza na PAC platformi zagotavlja večjo hitrost in varnost sistema
 • Skaliranje recepturnih parametrov in posledično skaliranje proizvodnih šarž povečuje fleksibilnost proizvodnje
 • Arhitektura na podlagi visoko zanesljivih standardnih PAC krmilnikov povečuje varnost
 Konfiguracija

C_ade0ec7a89

SODELUJMO!

Univerzalne rešitve na področju računalniškega vodenja v energetiki in industriji, ki bi ustrezala vsem podjetjem, ni! Ker je naročnik naš partner in ker sodelujemo s podjetji iz različnih panog, razumemo vaše potrebe in znamo izdelati vam prilagojeno rešitev.

Kontaktirajte nas