Vizitka

Polno ime: INEA – Informatizacija, energetika, avtomatizacija d.o.o.
Skrajšano ime: INEA d.o.o.
Naslov: Stegne 11, 1000 Ljubljana
Telefon: 01 513 81 00
Telefaks: 01 513 81 70
E-pošta: info@inea.si
Internet: www.inea.si
Banka: Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana
Naslov banke: Trg republike 2
1520 Ljubljana
Poslovni račun: 02303-0012279583
Matična številka: 5269172
ID za DDV: SI53214854