March 18, 2020

Obvestilo v zvezi s COVID-19

11. marca 2020 je generalni direktor Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) javnosti sporočil, da je izbruh novega koronavirusa v svetu dosegel razsežnosti pandemije.

V Sloveniji je vlada 12. marca 2020 na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih zaradi naraščanja števila primerov okužb s koronavirusom razglasila epidemijo. Poleg tega je vlada sprejela številne ukrepe za preprečitev okužb s koronavirusom in za zajezitev širjenja okužb. Ker število primerov COVID-19 narašča iz ure v uro, se temu ustrezno zelo hitro spreminjajo tudi preventivni ukrepi. Dne 12. marca 2020 je bil sprejet ukrep, da se s ponedeljkom, 16. 3., zaprejo vse vzgojno-izobraževalne ustanove v Sloveniji, razen zavodov za delo z mladostniki s čustvenimi in vedenjskimi motnjami. S torkom, 17.3., je v veljavi prepoved neposredne prodaje nenujnega blaga in storitev potrošnikom, ustavljena pa sta letalski in javni potniški promet. Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je objavilo priporočila delodajalcem glede odrejanja dela na domu za delo na domu, katerim so sledili številni delodajalci (vključno z Ineo).

Kljub zgoraj navedenim okoliščinam se po najboljših močeh trudimo delati po načrtu. V prihodnje pa ne izključujemo možnosti morebitnih zamud, predvsem zaradi dogodkov, ki jih ne moremo predvideti, ali na katere nimamo neposrednega vpliva, kot so zamude dobaviteljev ali začasna prekinitev poslovanja podizvajalcev.

Spremljajte situacijo na spletnem portalu Nacionalnega inštituta za javno zdravje ter poskrbite zase in za svoje bližnje.