December 6, 2019

INEA v Registru podjetij z visoko dodano vrednostjo

Januarja 2020 bo INEA vpisana v Register podjetij z visoko dodano vrednostjo.

V tem registru so vpisana podjetja, ki imajo dodano vrednost na zaposlenega vsaj 50% nad slovenskim povprečjem, ki je leta 2018 znašalo 44 415 EUR. Leta 2018 smo v povprečju na zaposlenega ustvarili 66 535 EUR dodane vrednosti, ne dvomimo pa, da bo ta številka v prihodnosti še rasla. Eden od pogojev za vpis v register je tudi vsaj milijon evrov prihodkov od prodaje, ki smo ga leta 2018 tudi presegli.

To je le še en v dolgi vrsti dokazov, da smo prepoznani za naše trdo delo in poslovno uspešnost. Prepričani smo, da bomo naše cilje dosegali in presegali še naprej.

Podatki so javno dostopni prek portala AJPES.