inEIS - spremljanje energetike

Inteligentni Energetski Informacijski sistem inEIS je najnovejši predstavnik družine izdelkov za spremljanje energetike. Razvit je na podlagi več kot 30 let izkušenj s področja sistemov za upravljanje z energetiko. Sistem inEIS je zasnovan modularno, kar pomeni, da je izjemno prilagodljiv in primeren za različna okolja in uporabnike. V skupini Inea se zavedamo, da je odprtost sistema ključnega pomena za stranko, zato inEIS ne pogojuje izbire strojne in programske opreme. InEIS temelji na svetovno priznanih odprtokodnih tehnologijah. Poleg skalabilnosti in robustnosti nam takšni koncepti prinašajo tudi stalni razvojzanesljivost in neodvisnost od posameznih licenčnih in poslovnih politik.

p2

Osnovne funkcionalnosti sistema inEIS:

 • Zajem podatkov iz različnih virov
 • Obdelava in historizacija podatkov
 • Nastavitve mejnih vrednosti in alarmov
 • Pregled in potrjevanje alarmov
 • Nastavitve skupin za obveščanje
 • Ustvarjanje lastnih pogledov in grafov
 • Ustvarjanje lastnih kazalcev učinkovitosti – KPI
 • Analiza kazalcev, regresija, cusum
 • Sinoptika / nadzorna plošča
 • Energetsko knjigovodstvo
 • Ustvarjanje poročil

Letak inEIS

inEIS omogoča, da ustvarite lastno orodje za spremljanje energetskih tokov in idenficirate kritične ukrepe za učinkovitejšo rabo energije.

SODELUJMO!

Univerzalne rešitve na področju računalniškega vodenja v energetiki in industriji, ki bi ustrezala vsem podjetjem, ni! Ker je naročnik naš partner in ker sodelujemo s podjetji iz različnih panog, razumemo vaše potrebe in znamo izdelati vam prilagojeno rešitev.

Kontaktirajte nas