S3C Project

Razvoj energetskih sistemov od udeleŇĺencev na trgu zahteva, da se vse bolj osredotońćajo na konńćne uporabnike in temu prilagajajo tudi strategijo lastnega razvoja. Uporaba orodij S3C za podporo vkljuńćevanja uporabnikov bo igralcem na trgu z energijo olajŇ°al prehod iz tehnoloŇ°kega osredotońćenega delovanja na ravannaj, ki v srediŇ°ńće postavljajo potrebe in prińćakovanja uporabnikov.

Nabor orodij in vodil S3C je dostopno na povezavi:

www.smartgrid-engagement-toolkit.eu