S3C Project

Razvoj energetskih sistemov od udeležencev na trgu zahteva, da se vse bolj osredotočajo na končne uporabnike in temu prilagajajo tudi strategijo lastnega razvoja. Uporaba orodij S3C za podporo vključevanja uporabnikov bo igralcem na trgu z energijo olajšal prehod iz tehnološkega osredotočenega delovanja na ravannaj, ki v središče postavljajo potrebe in pričakovanja uporabnikov.

Nabor orodij in vodil S3C je dostopno na povezavi:

www.smartgrid-engagement-toolkit.eu