Področje avtomatizacije se aktivno ukvarja s povečevanjem zmogljivosti in produktivnosti proizvodnih linij in obratov. Zaradi hitrejšega upravljanja z materiali in izdelki se občutno skrajša proizvodni cikel, kar vodi v povečanje količine produkta. Z avtomatizacijo procesa dosežemo bistveno višje nivoje kvalitete in ponovljivosti ter večje možnosti za odkrivanje napak pri izdelkih. Z optimizacijo proizvodnega procesa olajšamo delo operaterjem, saj lahko delo opravljajo iz nadzornih centrov. Tako zagotavljamo višjo varnost na delovnem mestu, obenem pa zmanjšujemo proizvodna nihanja. Avtomatizacija strojev, naprav in proizvodnih linij močno izboljša vašo konkurenčnost na mednarodnih trgih.

Rešitve

SODELUJMO!

Univerzalne rešitve na področju računalniškega vodenja v energetiki in industriji, ki bi ustrezala vsem podjetjem, ni! Ker je naročnik naš partner in ker sodelujemo s podjetji iz različnih panog, razumemo vaše potrebe in znamo izdelati vam prilagojeno rešitev.

Kontaktirajte nas