October 26, 2018

INEA med podpisniki Pobude za vodik

V organizaciji avstrijskega predsedstva sveta EU je 17. oktobra na visoki ravni potekala konferenca »Charge for Change: Innovative Technologies for Energy-Intensive Industries«. Prostovoljno deklaracijo »Pobuda za vodik« so podpisale tako institucije, države in pokrajine kot tudi podjetja in organizacije.

S podpisom pobude je INEA izrazila podporo nadaljnjemu razvoju vodikovih tehnologij. Pobuda za vodik je namenjena promociji uporabe in raziskav trajnostnih vodikovih tehnologij, zlasti na področju dolgoročnega skladiščenja, plinskih omrežij, mobilnosti in prometa ter industrije.

Celoten dokument je dosegljiv na https://www.bmnt.gv.at/dam/jcr:a535d30b-5e41-4e51-9878-ec29d92a5c1d/The%20Hydrogen%20Initiative.pdf .